Approved member Sport Institute Europe

Het Sport Institute Europe is een instituut voor buitensport en outdooractiviteiten. Zij controleren en helpen bedrijven met hun risicomanagementsysteem, zodat die zich kunnen verzekeren tegen bedrijfsaansprakelijkheid. Door middel van het keurmerk kunnen buitenstaanders zien dat een organisatie zijn zaken goed voor elkaar heeft.

Outdoor Bakkeveen is Approved Member van het Sport Institute Europe. Dit keurmerk wordt afgegeven wanneer het risicomanagementsysteem goed is uitgewerkt en in de praktijk functioneert. Jaarlijks wordt dit getoetst middels interne en externe audits.

SBB Calibris Erkend Leerbedrijf

In de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (voorheen Calibris) werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Outdoor Bakkeveen
is erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:
– Zij biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
– Zij stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen.
– Zij maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.